Autorzy:Dorota Lewandowska , Anna Warchoł
Wydawnictwo:ZamKor / WSiP
Rok wydania:2015
Porównaj właściwości metanu, amoniaku...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Porównaj właściwości metanu, amoniaku...

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Właściwości fizyczne

 

metan

amoniak

metyloamina

stan skupienia

gaz

gaz

gaz

zapach

bezwonny

charakterystyczny, ostry, duszący

nieprzyjemny, podobny do zapachu psujących się ryb

rozpuszczalność w wodzie

słaba

bardzo dobra

bardzo dobra

gęstość

0,7168.10-3 g/cm3

0,000696 g/cm3

0,00133 g/cm3

Właściwości chemiczne

palność

palny

palny

palna

odczyn

obojętny

zasadowy

zasadowy

 

Metyloamina jest pochodną metanu i amoniaku. Posiada właściwości fizyczne i chemiczne podobne do obu związków, z których pochodzi. Również jest gazem, jednak rozpuszczalność oraz zapach przejmuje po amoniaku. Gęstość metyloaminy jest największa spośród wymienionych substancji. Wszystkie trzy związki są również palne, a odczyn metyloaminy jest zasadowy.