Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz średnią masę atomową...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Średnią masę atomową obliczamy ze wzoru:

`m_"at."=(%m_1*A_1+%m_2*A_2)/(100%) `

Chlor posiada dwa izotopy o liczbach masowych równych 35 i 37, których zawartość procentowa wynosi odpowiednio 75,780% oraz 24,220%. Podstawmy te dane do wzoru:

`m_"at"=(35u*75,780%+37u*24,220%)/(100%)=(2652,3u+896,14u)/(100)=35,4844u `

Odpowiedź: Średnia masa atomowa chloru wynosi 35,4844u