Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Atom pewnego pierwiastka chemicznego...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Liczba masowa tego pierwiastka jest równa sumie liczby protonów atomu 8436Kr oraz liczby neutronów atomu 4020Ca. 

Liczba protonów pierwszego pierwiastka wynosi 36, liczba neutronów drugiego pierwiastka wynosi 20. Liczba masowa szukanego pierwiastka wynosi więc 56. 

Liczba neutronów poszukiwanego pierwiastka jest ilorazem liczby elektronów atomu 23290Th i liczby neutronów atomu 74Be.

Liczba elektronów 23290Th wynosi 90, a liczba neutronów atomu 74Be wynosi 3. Iloraz tych dwóch liczb to 30. Poszukiwany pierwiastek ma więc 30 neutronów.

Obliczmy ile ma on protonów, czyli jaka jest jego liczba atomowa:

l. protonów=56-30=26

Poszukiwany pierwiastek:

A=56

Z=26

symbol: Fe

nazwa: żelazo