Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz stężenie molowe jonów wapnia...4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz stężenie molowe jonów wapnia...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`M_(CaCl_2)=111g/(mol)`

`m_(CaCl_2)=1,11g`

`alpha=100%` 

`V=100cm^3=0,1dm^3`

 

`n=m/M=(1,11g)/(111g/(mol))=0,01mol`

`Cm=n/V=(0,01mol)/(0,1dm^3)=0,1(mol)/(dm^3)` 

 

`#(CaCl_2)_(0,1(mol)/(dm^3))\ #(harr)^(H_2O)\ #(Ca^(2+))_(0,1(mol)/(dm^3))+2Cl^-` 

 

 

Odpowiedź:Stężenie molowe jonów wapnia wynosi 0,1mol/dm3