Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zmiana entalpii w reakcji chemicznej4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zmiana entalpii w reakcji chemicznej

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Reakcja `2SO_2_(g)+O_2_(g)->2SO_3_(g)`  jest reakcją egzotermiczną, ponieważ `DeltaH<0`  

a) podwyższenie temperatury spowoduje przesunięcie stanu równowagi w lewo, czyli w stronę substratów.

b) podwyższenie ciśnienia spowoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo, czyli w stronę produktów.

c) zwiększenie stężenia tlenu spowoduje przesunięcie stężenia w prawo, czyli w stronę produktów.