Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zmieszano roztwór 35-procentowy z wodą4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z treści zadania wiemy, że mamy otrzymać 70g roztworu o stężeniu 15%, obliczmy więc masę czystej substancji rozpuszczonej:

`70g\ roztwo ru----100%`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x----15%` 

`x=(70g*15%)/(100%)=10,5g` - tyle czystej substancji potrzebujemy

Do dyspozycji mamy roztwór o stęzeniu 35% i wodę. Obliczmy zatem w jakiej masie roztworu 35-procentowego będzie znajdowac się 10,5g substancji:

`10,5g\ s u b sta n c ji----35%`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y----100%`   

`y=(10,5g*100%)/(35%)=30g` - tyle roztworu 35-procentowego potrzebujemy

Obliczmy teraz masę potrzebnej wody:

`70g-30g=40g` 

Odpowiedź:Aby otrzymać 70g 15-procentowego roztworu potrzebujemy 30g roztworu tej substanci o stężeniu 35% oraz 40g wody.