Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli...

Zadanie 148Zadanie
Zadanie 149Zadanie

W układzie zaszła reakcja:

`Fe+Y^(2+)\ ->\ #(Fe^(2+))_(1,4g)+Ydarr ` 

Na początku w układzie ciałem stałym było żelazo. Jeżeli do roztworu przeszło 1,4g jonów tego metalu, to na początku też taka była jego masa jako ciała stałego. Po reakcji masa ciał stałych w roztworze, czyli masa Y, wzrosła o 0,2g, czyli wynosi 1,6g. Łączna masa produktów tej reakcji wynosi więc 3,0g. Obliczmy więc jaka będzie łączna masa produktów, gdy użyjemy jednego mola żelaza o masie 56g

`1,4g\ Fe\ \ -\ \ 3,0g\ "produktów" `

`56g\ Fe\ \ \ -\ \ x `

`x=(56g*3,0g)/(1,4g)=120g `

Przy użyciu jednego mola żelaza powstanie 120g produktów, wśród których znajduje się 56g jonów Fe2+ oraz 64g substancji Y. Korzystając z układu okresowego pierwiastków odszukujemy co to za pierwiastek:

`M=64g/(mol)\ \ ->\ \ Cu `

Odpowiedź: Metalem Y jest miedź o symbolu Cu i masie molowej 64g/mol