Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Oblicz masę węglanu wapnia...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz masę węglanu wapnia...

Zadanie 126Zadanie

Zawartość tlenku wapnia wynosi 12,3% w mieszaninie ciał stałych, czyli w mieszaninie CaO oraz CaCO3

Zawartość procentową CaO obliczymy ze wzoru:

`%CaO=(m_(CaO))/(m_(CaCO_3)+m_(CaO))*100% `

Masy molowe wymienionych substancji wynoszą:

`M_(CaCO_3)=100g/(mol) `

`M_(CaO)=56g/(mol) `

Ze 100g CaCO3 powstaje 56g CaO

`100g\ CaCO_3\ -\ 56g\ CaO `

Więc z 5,0g CaCO3 powstanie x*56g\ CaO

`5,0g\ CaCO_3\ -\ x*56g\ CaO `

A pozostanie 5,0-x*100g CaCO3

Podstawamy dane do równania ustalonego powyżej. X w tym równaniu oznacza liczbę moli substancji.

`12,3%=(x*56g)/(x*56g+5,0g-x*100g)*100% ` 

Wyznaczamy wartość X:

`12,3%=(56x)/(56x+5-100x)*100%\ \ |\ (\ :\ 100%) `

`0,123=(56x)/(5-44x)\ \ |\ *(5-44x) `

`0,615-5,412x=56x `

`0,615=61,412x `

`x=0,01 `

Przereagowało więc 0,01 mol węglanu wapnia. Obliczmy jaka to masa:

`m_(CaCO_3)=0,01mol*100g/(mol)=1,0g `

Pozostało więc:

`m_(CaCO_3)=5,0g-1,0g=4,0g `

Odpowiedź: Po reakcji w probówce pozostało 4,0g węglanu wapnia