Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Próbkę siarczku amonu rozdzielono na dwie...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Próbkę siarczku amonu rozdzielono na dwie...

Zadanie 122Zadanie
Zadanie 123Zadanie

Obliczamy masę siarczku amonu:

`M_((NH_4)_2S)=2*(M_N+4*M_H)+M_S=2*(14g+4*1g)+32g=2*18g+32g=68g/(mol) `

Korzystając z równań reakcji podanych w informacji do zadania:

`(NH_4)_2S+2HCl\ ->\ 2NH_4Cl+H_2Suarr `

`(NH_4)_2S+2NaOH\ ->\ Na_2S+2NH_3uarr+2H_2O `

Możemy zauważyć, że sumarycznie z dwóch moli siarczku amonu powstają trzy mole gazów (mol siarkowodoru oraz dwa mole amoniaku). Na tej podstawie, korzystając z danych z zadania, możemy wyliczyć, ile gramów siarczku amonu poddano reakcjom:

`2*68g\ (NH_4)_2S\ \ \ \ -\ \ \ 3*6,02*10^(23)\ cz.\ "gazów" `

`\ \ x\ \ (NH_4)_2S\ \ \ \ -\ \ \ 1,81*10^(22)\ \ cz.\ "gazów" `

`x=(1,81*10^(22)*2*68g)/(3*6,02*10^(23))=1,36g `

Odpowiedź: Reakcjom poddano 1,36g siarczku amonu