Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zawartość procentowa żelaza w tlenku (procent masowy) wynosi 78%, tlenu więc 22%. 

Ustalamy stosunek molowy obu pierwiastków:

`n_(Fe)\ \ :\ \ n_O `

`0,78\ \ \ \ :\ \ 0,22 `

Dzielimy przez masy atomowe obu pierwiastków

`(0,78)/(56)\ \ \ :\ \ (0,22)/(16) `

`0,0139\ \ \ :\ \ 0,0138 `

Stosunek molowy obu pierwiastków w przybliżeniu jest równy 1 : 1

Wzór sumaryczny (a zarazem empiryczny) jest więc następujący:

`FeO`