Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Minerałom często przypisuje się wzory...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Minerałom często przypisuje się wzory...

Zadanie 107Zadanie
Zadanie 108Zadanie

Wiemy, że w albicie występują:

Na - jednowartościowy

Al - trójwartościowy

Si - czterowartościowy

O - dwuwartościowy

Ich zawartość procentowa w minerale wynosi:

`%Na=8,8% `

`%Al=10,3% `

`%Si=32,1% `

`%O=48,8% `

Przyjmując, że dysponujemy 100g minerału, masy poszczególnych pierwiastków będą wynosić odpowiednio:

`m_(Na)=8,8g `

`m_(Al)=10,3g `

`m_(Si)=32,1g `

`m_O=48,8g `

Znając masy molowe tych pierwiastków oraz ich zawartość w minerale, wyznaczymy ich liczby moli oraz stosunek molowy:

`n=m/M `

`n_(Na)=(8,8g)/(23g/(mol))=0,38mol `

`n_(Al)=(10,3g)/(27g/(mol))=0,38mol `

`n_(Si)=(32,1g)/(28g/(mol))=1,15mol `

`n_O=(48,8g)/(16g/(mol))=3,05mol `

Zapisujemy stosunek molowy:

`Na\ \ :\ Al\ \ \ :\ Si\ \ \ :\ O `

`0,38\ :\ 0,38\ :\ 1,15\ :\ 3,05 `

Dzielimy przez najmniejszą z liczb

`1\ :\ 1\ :\ 3\ :\ 8 `

Wiemy, że atom sodu jest jednowartościowy i w tlenku sodu muszą znajdować się dwa atomy sodu (a ze stosunku molowego wynika, że dysponujemy tylko jednym), mnożmy ustalony stosunek molowy przez 2

`Na\ :\ Al\ :\ Si\ :\ O `

`\ \ 2\ \ :\ 2\ \ :\ 6\ \ :\ 16 `

Znając już te wartości, możemy ustalić wzory tlenków tworzących minerał:

`Na_2O*Al_2O_3*6SiO_2`