Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Słoik o pojemności 1 dm3...4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Jeden mol powietrza ma masę 29g. W warunkach normalnych jeden mol gazu ma objętość 22,4dm3. Dzięki temu możemy obliczyć jaką masę ma 1dm3 powietrza znajdującego się w słoiku:

`29g\ \ -\ \ 22,4dm^3 `

`\ x\ \ \ -\ \ 1dm^3 `

`x=(1dm^3*29g)/(22,4dm^3)=1,3g `

Powietrze w słoiku waży 1,3g. Wiemy, że tlen stanowi 20,95% objętości powietrza. Możemy zatem obliczyć masę tlenu zawartego w słoiku:

`m_O=(1,3g*20,95%)/(100%)=0,27g `

Odpowiedź: Masa tlenu cząsteczkowego zawartego w słoiku wynosi 0,27g