Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Dany jest zbiór pierwiastków chemicznych...4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

1. Atom tego pierwiastka w stanie podstawowym ma tyle samo elektronów walencyjnych na podpowłoce typu s, co na podpowłoce typu p. Ge

2. Pierwiastek ten jest najaktywniejszym (spośród wymienionych) metalem. Rb

3. Pierwiastek ten tworzy z wodorem związek, któremu można przypisać wzór HE (EH) (symbolem E oznaczono ten pierwiastek). Cl, F

4. Wszystkie elektrony walencyjne tego pierwiastka są na tej samej podpowłoce. Rb, Sr, Ca

5. Przy maksymalnym możliwym stopniu utlenienia pierwiastek ten tworzy tlenek typu E2O7Cl