Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Z wartości iloczynu rozpuszczalności wynika...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z wartości iloczynu rozpuszczalności wynika...

Zadanie 364Zadanie
Zadanie 365Zadanie

Rozpuszczalność molowa chlorku srebra, S, wynosi:

`S=1,26*10^(-5)(mol)/(dm^3) `

Rozpuszczalność molowa określa stężenie molowe nasyconego roztworu, czyli jednocześnie określa rozpuszczalność danej soli w danej objętości wody. 

`S=C_(AgCl) `

Rozpuszczalność molowa informuje nas, że w 1dm3 roztworu znajduje się 1,26.10-5 mol chlorku srebra. Obliczmy jaka to masa chlorku srebra:

`M_(AgCl)=180g/(mol)+35,5g/(mol)=143,5g/(mol) `

`1mol\ AgCl\ \ -\ \ 143,5g `

`1,26*10^(-5)mol\ AgCl\ \ -\ \ x `

`x=(1,26*10^(-5)mol*143,5g)/(1mol)=1,8*10^(-3)g `

Oznacza to, że w 1dm3 wody, czyli 1000g (masę chlorku srebra pomijamy, gdyż w porównaniu do masy wody jest zaniedbywalnie mała i nie wpływa na wynik) znajduje się 1,8.10-3g AgCl. Obliczmy ile gramów chlorku srebra rozpuści się w 100g wody, czyli wyznaczmy rozpuszczalność tego roztworu:

`1,8*10^(-3)g\ AgCl\ \ -\ \ 1000g\ H_2O `

`\ \ \ x\ \ \ \ \ \ AgCl\ \ -\ \ 100g\ H_2O `

`x=(100g*1,8*10^(-3)g)/(1000g)=1,8*10^(-4)g `

Oznacza to, że w 100g wody rozpuszcza się 1,8.10-4g AgCl. 

Odpowiedź: Rozpuszczalność AgCl wynosi 1,8.10-4g/100g wody