Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
W doświadczeniu przeprowadzanym...4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W zlewce 4 zaszła reakcja:

`#(2HCl)_(0,25mol)+#(Zn)_(3,25g)\ ->\ ZnCl_2+H_2 `

Obliczmy liczbę moli użytego cynku:

`n=m/M=(3,25g)/(65g/(mol))=0,05mol `

Do reakcji użyto 0,05mol cynku. Z równania reakcji widać, że cynk i HCl reagują ze sobą w stosunku 1:2, oznacza to, że na 1 mol cynku przpadają 2 mole HCl. Więc na 0,05 mol cynku przypada 0,1 mol HCl. 

Skoro 0,1mol HCl ulegnie reakcji, to 0,15mol HCl pozostanie wciąż w roztworze, którego objętość wynosi 250cm3 czyli 0,25dm3. Obliczmy stężenie HCl w tym roztworze:

`C_(HCl)=(0,15mol)/(0,25dm^3)=0,6(mol)/(dm^3) `

Odpowiedź: Stężenie HCl w roztworze po reakcji wyniesie 0,6 mol/dm3