Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Oblicz stężenie molowe...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oblicz stężenie molowe...

Zadanie 270Zadanie

Załóżmy, że dysponujemy 1dm3 roztworu o gęstości d=1,2g/cm3. Obliczmy masę takiego roztworu:

`m=d*V `

`m=1,2g/(cm^3)*1000cm^3=1200g `

Posiadamy więc 1200g roztworu. Wiemy, że rozpuszczalność HCl w wodzie w temp. 20oC wynosi 72g/100g H2O. Oznacza to, że w 172g roztworu znajduje się 72g HCl. Obliczmy, ile gram HCl znajduje się w 1200g roztworu:

`72g\ HCl\ \ -\ \ 172g\ "roztworu" `

`\ \ x\ HCl\ \ -\ \ 1200g\ "roztworu" `

`x=(1200g*72g)/(172g)=502,3g\ HCl `

W naszym roztworze znajduje się więc 502,3g HCl. Obliczmy, ile to moli:

`M_(HCl)=36,5g/(mol) `

`n=m/M `

`n=(502,3g)/(36,5g/(mol))=13,7mol `

Oznacza to, że w 1dm3 naszego roztworu znajduje się 13,7mol HCl. Stężenie molowe tego roztworu wynosi więc 13,7mol/dm3

Odpowiedź: Stężenie molowe tego roztworu wynosi 13,7mol/dm3