Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
Uzupełnij podane niżej zdania...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij podane niżej zdania...

Zadanie 212Zadanie
Zadanie 213Zadanie

1. Rozpuszczanie większości soli jest procesem (egzotermicznym/endotermicznym).

2. Rozpuszczanie (jodku magnezu/azotanu(V) sodu) powoduje oziębianie roztworu.

3. W trakcie rozpuszczania 1 mola bromku sodu - do uzyskania roztworu bardzo rozcieńczonego - (wydziela się/jest pochłaniane) cztery razy mniej ciepła niż w trakcie rozpuszczania 1 mola siarczanu(VI) sodu.