Autorzy:Barbara Pac
Wydawnictwo:Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania:2015
48 g grafitu i 44 g dwutlenku węgla...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

48 g grafitu i 44 g dwutlenku węgla...

Zadanie 204Zadanie
Zadanie 205Zadanie
Zadanie 206Zadanie

 

`#(C_(s))_(48g)+#(CO_2_g)_(44g)\ harr\ 2CO_g `

 

`V=1dm^3 `

Z równania reakcji wynika, że 1 mol grafitu reaguje z 1 molem tlenku węgla(IV) dając dwa mole tlenku węgla(II)

Obliczmy iloma molami substratów dysponujemy:

 

`n_C=(48g)/(12g/(mol))=4mol `

 

`n_(CO_2)=(44g)/(44g/(mol))=1mol `

Oznacza to, że mamy nadmiar grafitu, gdyż reakcji ulegnie tylko jeden mol z czterech, czyli 12g. Łączna masa węgla wśród substratów wynosi 60g (48g grafitu i 12g węgla z tlenku węgla(IV)). Reakcji uległo więc:

 

`%C=(12g)/(60g)*100%=20% `