Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Zakłady przemysłowe emitują do atmosfery między4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zakłady przemysłowe emitują do atmosfery między

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Z treści zdania wiemy, że spalano 2t paliwa, w którym węgiel stanowił 80%.

Obliczmy ilość węgla w paliwie:

`2t----100%`

 `x----80%`  

`x=(2t*80%)/(100%)=1,6t`  

Spalanie przebiega zgodnie z równaniem:

`C+O_2->CO_2` 

 12u               44u       `larr` masy cząsteczkowe obliczone na podstawie układu okresowego pierwiastków

  1,6t              y           `larr` z treści zadania i obliczeń powyżej

`12u----44u` 

`1,6t----y` 

`y=(1,6t*44u)/(12u)=5,87t`  

 

Odpowiedź:W wyniku spalenia 2t paliwa powstanie 5,87t tlenku węgla(IV)