Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj, które spośród kwasów...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj, które spośród kwasów...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5*Zadanie
6*Zadanie

Kwasy, które w czasie dysocjacji odczepiają jeden kation wodorowy nazywamy jednoprotonowymi. Kwasy posiadające w cząsteczkach więcej niż jeden atom wodoru nazywamu: dwuprotonowymi- odczepiają dwa kationy wodorowe, trójprotonowymi- odczepiają trzy kationy wodorowe

Wieloprotonowe kwasy dysocjują stopniowo

W pierwszym etapie następuje odłączenie 1 kationu wodoru- dysocjacja pierwszego stopnia, w nastepnym etapie zachodzi odłączenie kolejnego kationu wodoru i tak do momentu, gdy wszystkie jony zdysocjują np:

I stopień dysocjacji:

`H_2SO_4stackrel(H_2O)(->)H^++HSO_4^-`

II stopień dysocjacji:

`HSO_4^(-) stackrel(H_2O)(harr) H^++SO_4^(2-`    

1 anion wodorosiarczanowy(VI) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion siarczanowy(VI)

Na pierwszym stopniu dysocjacji cząsteczki dysocjują najmocniej, a na kolejnych co raz słabiej.

Dysocjacji stopniowej mogą ulegać tylko te kwasy, które w swoich cząsteczkach zawierają więcej niż jeden proton.

`H_2Sstackrel(H_2O)(harr)H^++HS^-`

`HS^-stackrel(H_2O)(harr)H^++S^(2-` 

 

`H_2SO_3stackrel(H_2O)(harr)H^++HSO_3^-` 

`HSO_3^-stackrel(H_2O)(harr)H^++SO_3^(2-` 

 

`H_3PO_4stackrel(H_2O)(harr)H^++H_2PO_4^-` 

`H_2PO_4^-stackrel(H_2O)(harr)H^++HPO_4^(2-` 

`HPO_4^(2-)stackrel(H_2O)(harr)H^++PO_4^(3-`