Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wiedząc, że rozpuszczalność tlenku siarki(IV) 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wiedząc, że rozpuszczalność tlenku siarki(IV)

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5*Zadanie
6*Zadanie

Dane:

 `R_(SO_2)` `=89,24g/(dm^3)`  wody - rozpuszczalność

Szukane:

`C_p` -stężenie procentowe nasyconego roztworu

Rzowiązanie:

1dm3=1000cm3

Przyjmujemy gęstość wody w warunkach normalnych `d=1g/(cm^3)`  . Zatem:

1g roztworu zajmuje objetość `1cm^3` 

x roztworu zajmuje objetość `1000cm^3` 

x=1000g wody

 

Z treści zadania zapisano, że rozpuszczalność w 1000g wody wynosi 89,24g tlenku siarki(IV), zatem:

`m_s=89,24g` 

`m_r=1000g+89,24g=1089,24g` 

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%=(89,24g)/(1089,24g)*100%~~8,19` 

Odpowiedź:Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 8,19%