Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Do 50g 0,2-procentowego roztworu kwasu...4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Do 50g 0,2-procentowego roztworu kwasu...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5*Zadanie

Dane:

`m_(r_1)=50g` 

`C_(p_1)=0,2%`

`50mg=0,05g` -masa dodatkowo wprowadzonego siarkowodoru

Szukane:

`C_(p_2)` -stężenie procentowe po wprowadzeniu dodatkowego siarkowodoru

`m_(r_2)` -masa roztworu po wprowadzeniu dodatkowego siarkowodoru

`m_(s_1)` -masa siarkowodoru przed wprowzdzeiem dodatkowej porcji

`m_(s_2)` -masa siarkowodoru po wprowadzeniu dodatkowej porcji  

Rozwiązanie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%->m_s=(C_p*m_r)/(100%)`  

`m_(r_2)=m_(r_1)+0,05g`  

`m_(s_2)=m_(s_1)+0,05g` 

Obliczenia:

`m_(s_1)=(0,2%*50g)/(100%)=0,1g` 

`m_(s_2)=0,1g+0,05g=0,15g` 

`m_(r_2)=50g+0,05g=50,05g` 

`C_(p_2)=(0,15g)/(50,05g)*100%=0,3%`   

` `

 

Odpowiedź:Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 0,3%