Autorzy:Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz, ile atomów węgla...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 `m=122u `

`m_C\ :\ m_N\ :\ m_O\ :\ m_H\ =\ 36\ :\ 14\ :\ 8\ :\ 3` 

Ze stosunku masowego zaważamy, że masa cząsteczki rozkłada się na 61 części (36+14+8+3). Każda z tych części ma masę 2u (122u:61). Dzięki temu możemy obliczyć masy poszczególnych pierwiastków w związku

`m_C=36*2u=72u `

`m_N=14*2u=28u `

`m_O=8*2u=16u `

`m_H=3*2u=6u `

Obliczone masy dzielimy przez masy atomowe tych pierwiastków, dzięki czemu ustalimy ich liczbę we wzorze

`C - (72u)/(12u)=6 `

`N - (28u)/(14u)=2 `

`O - (16u)/(16u)=1 `

`H - (6u)/(1u)=6 `

Odpowiedź: Związek ten zawiera 6 atomów węgla, 2 atomy azotu, 1 atom tlenu i 6 atomów wodoru