Autorzy:Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Jednym z substratów reakcji...4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczamy masę całej cząsteczki kwasu salicylowego

`M_(C_7H_6O_3)=7*12u+6*1u+3*16u=138u `

Masa węgla w cząsteczce:

`M_C=7*12u=84u `

Zawartość węgla w cząsteczce:

`%C=(M_C)/(M_(C_7H_6O_3))*100%=(84u)/(138u)*100%=60,87% `

Masa wodoru w cząsteczce:

`M_H=6*1u=6u `

Zawartość wodoru w cząsteczce:

`%C=(M_H)/(M_(C_7H_6O_3))*100%=(6u)/(138u)*100%=4,35%% `

Masa tlenu w cząsteczce:

`M_O=3*16u=48u `

Zawartość tlenu w cząsteczce:

`%C=(M_O)/(M_(C_7H_6O_3))*100%=(48u)/(138u)*100%=34,78% `

 

Odpowiedź: A