Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Z 1500 g roztworu o stężeniu 2%...4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dane:

`m_(r1)=1500g `

`C_(p1)=2% `

`m_(r2)=1500g-1000g=500g `

Szukane:

`C_(p2)=? `

Rozwiązanie:

Obliczamy masę substancji zawartą w roztworze początkowym

`m_s=(2%*1500g)/(100%)=30g `

Następnie obliczamy stężenie roztworu po odparowaniu rozpuszczalnika

`C_(p2)=(m_s)/(m_(r2))*100% `

`C_(p2)=(30g)/(500g)*100%=6% `

Odpowiedź: Po odparowaniu rozpuszczalnika stężenie roztworu będzie wynosić 6%