Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Z rozkładu 18 kg wody...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapisujemy równanie reakcji:

`#(2H_2O)_(18kg)\ ->\ 2H_2+#(O_2)_(16kg)` 

Korzystając z prawa zachowania masy, które mówi, że suma składników musi być równa sumie produktów, możemy obliczyć masę otrzymanego wodoru. Masa ta będzie równa różnicy mas wody i tlenu

`18kg=x+16kg `

`x=18kg-16kg `

`x=2kg `

Odpowiedź: W tej reakcji uzyskano 2kg wodoru