Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:ZamKor
Rok wydania:2015
Do nazw wybranych właściwości...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

1. ciągliwość - c) podatność na odkształcenia bez naruszania struktury wewnętrznej

2. kowalność - g) zdolność do odkształcania podczas kucia (uderzania) na zimno lub gorąco

3. kruchość - b) pękanie i kruszenie się pod wpływem działania sił zewnętrznych

4. sprężystość - a) możliwość odzyskania pierwotnego kształtu przez ciało fizyczne po usunięciu sił zewnętrznych, które wcześniej wywołały zniekształcenie

5. połysk - f) wrażenie optyczne spowodowane zdolnością substancji do odbijania światła

6. temperatura topnienia - e) temperatura, w której substancja zmienia stan skupienia ze stałego na ciekły

7. temperatura wrzenia - d) temperatura, w której substancja zmienia stan skupienia z ciekłego w gazowy