Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Co oznaczają pojęcia: solwatacja i hydratacja?4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Solwatacja - proces otaczania jonów lub cząsteczek substancji rozpuszczonej przez cząsteczki rozpuszczalnika; ma zasadnicze znaczenie dla procesu rozpuszczania

Hydratacja - jest to proces solwatacji dla przypadku gdy rozpuszczalnikiem jest woda

 

Bardziej ogólnym pojęciem jest więc pojęcie solwatacji