Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Badanie przewodnictwa elektrycznego...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Badanie przewodnictwa elektrycznego...

Doświadczenie 4.4.1Zadanie
Doświadczenie 4.4.2Zadanie

Sprzęt laboratoryjny: 5 zlewek, przyrząd do pomiaru przewodnictwa

Odczynniki: roztwory soli z poprzedniego doświadczenia

Schemat:

 

 

Badana sól

chlorek sodu NaCl

azotan(V) potasu KNO3

węglan wapnia CaCO3

siarczan(VI) miedzi(II) CuSO4

azotan(V) żelaza(III) Fe(NO3)3

Przewodnictwo

+

+

-

+

+

 

Wnioski: Roztwory wszystkich soli z wyjątkiem węglanu wapnia przewodzą prąd elektryczny