Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2014
Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie

5Zadanie
1Zadanie

 

Nazwa systematyczna tlenek węgla(II) tlenek węgla(IV)
Wzór sumaryczny `CO` `CO_2`
Stosunek liczby atomów `1:1` `1:2`
Masa cząsteczkowa

`m_(CO)=m_C+m_O=`

`=12u+16u=28u`

`m_(CO_2)=m_C+2*m_O=`

`=12u+2*16u=44u`

Stosunek masowy `C:O=12:16=3:4` `C:O=12:2*16=12:32=3:8`
Procent masowy węgla

`%C=(m_C)/(m_(CO)*100%)=`  

`=(12u)/(28u)*100%~~42,9%`

`%C=(m_C)/(m_(CO_2)*100%)=`  

`=(12u)/(44u)*100%~~27,3%`

Procent masowy tlenu

`%O=(m_O)/(m_(CO_2)*100%)=`

`=(16u)/(28u)*100%~~57,1%` ` ` ``

`%O=(2*m_O)/(m_(CO_2)*100%)=`

`=(2*16u)/(44u)*100%~~72,7%`