Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2014
Określ prawdziwość poniższych zdań4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Określ prawdziwość poniższych zdań

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

a) Najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wrzechświecie jest tlen. F

b) Tlen jest najbardziej rozpiwszechnionym pietwiastkiem na Ziemi. P

c) Tlen, który występuje z postaci cząsteczek trójatomowych `O_3` to ozon. P

d) Tlen jest gazem palnym i podtrzymującym palenie. F

e) Tlen jest pobierany z atmosfery i wykorzystywany przez ludzi i zwierzęta w procesie fotosyntezy. F

f) Związki, które niszczą warstwę ozonu, to freony. P

g) Oddychanie czystym tlenem jest bezpieczne dla organizmu człowieka. F