Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2014
Podaj nazwę i symbol chemiczny helowca4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj nazwę i symbol chemiczny helowca

3Zadanie
4Zadanie
1Zadanie

a) powstaje w reakcji będącej źródłem energii słonecznej - hel He

b) w największej ilości występuje w powietrzu - argon Ar

c) jest nietrwały (radioaktywny) - radon Rn

d) ma najwięcej odmian izotopowych - ksenon Xe

e) sam, a także wymieszany z innymi helowcami może świecić w rurach wyładowczych różnymi barwami - neon Ne

f) jego najtrwalszy izotop ma w jadrze 48 neutronów - krypton Kr