Autorzy:Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2014
Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu

10Zadanie
11Zadanie

Dane:

`V_1=200cm^3`

`C_(p1)=10%`

`d_1=1,01g/(cm^3)`

`V_2=500cm^3`

`C_(p2)=40%`

`d_2=1,1g/(cm^3)`

Szukane:

`C_(p3)` - stężenie roztworu powstałego w wyniku zmieszania roztwori 1 i 2

`m_(s1)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze 1

`m_(s2)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze 2

`m_(s3)` - łączna masa substancji

`m_(r1)` - masa roztworu 1

`m_(r2)` - masa roztworu 2

`m_(r3)` - łączna masa roztworu

Rozwiązanie:

1) Znając gęstość roztworu 1 obliczamy jego masę:

`1,01g----1cm^3`

`m_(r1)----200cm^3`

`m_(r1)=(1,01g*200cm^3)/(1cm^3)=202g`

2) Znając gęstość roztworu 2 obliczamy jego masę:

`1,1g----1cm^3`

`m_(r2)----500cm^3`

`m_(r2)=(1,1g*500cm^3)/(1cm^3)=550g`

3) Obliczamy łączną masę roztworu

`m_(r3)=m_(r1)+m_(r2)=202+550g=752g`

4) Obliczamy masę substancji w roztworze 1:

`202g----100%`

`m_(s1)----10%`

`m_(s1)=(202g*10%)/(100%)=20,2g`

5) Obliczamy masę substancji w roztworze 2:

`550g----100%`

`m_(s2)----40%`

`m_(s2)=(550g*40%)/(100%)=220g`

6) Obliczamy łączną masę substancji rozpuszczonej:

`m_(s3)=m_(s1)+m_(s2)=20,2+220g=240,2g`

7) Obliczamy nowe stężęnie roztworu:

`C_(p3)=(m_(s3))/(m_(r3))*100%`

`C_(p3)=(240,2g)/(752g)*100%=31,9%`

 

Odp. Stężęnie powstałego roztworu wynosi 31,9%