Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki

27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie

Porównanie metanu i dekanu.

Podobieństwa Różnice
Oba związki zawierają węgiel i wodór W warunkach normalnych metan jest gazem, a dekan cieczą
Oba związki należą do tego samego szeregu homologicznego - alkanów Dekan ma większą gęstość od metanu
Oba związki ulegają reakcjom spalania całkowitego i niecałkowitego Metan jest bardziej lotny niż dekan
Oba związki nie rozpuszczają się w wodzie Związki te posiadają różne temperatury wrzenia i topnienia