Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Napisz słownie podane zapisy:4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Napisz słownie podane zapisy:

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

a) `H` - atom wodoru

b) `Cl ` - atom chloru

c) `H_2` - dwuatomowa cząsteczka wodoru

d) `2\ Cl` - 2 atomu chloru

e) `2\ H` - 2 atomy wodoru

f) `Cl_2` - dwuatomowa cząsteczka chloru

g) `4\ P` - 4 atomy fosforu

h) `4\ P_4` - 4 czteroatomowe cząsteczki fosforu

i) `P_4` - czteroatomowa cząśteczka fosforu

j) `2\ S_8` - 2 ośmioatomowe cząsteczki siarki

k) `2\ H_2` - 2 dwuatomowe cząsteczki wodoru

l) `3\ Cl_2` - 3 dwuatomowe cząsteczki chloru