Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Jako środek dezynfekcyjny stosuje się4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jako środek dezynfekcyjny stosuje się

6Zadanie
7Zadanie

Dane:

`C_p=3%`

`m_r=15g`

Szukane:

`m_s` - masa substancji

Rozwiązanie:

I sposób z przekształconego wzoru:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`m_s=(3%*15g)/(100%)=0,45g`  

II sposób z proporcji:

`15g----100%`

`m_s----3%`

`m_s=(15g*3%)/(100%)=0,45g`

 

Odp. W 15g 3-procentywego roztworu znajduje się 0,45g nadtlenku wodoru.