Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Oblicz, do jakiej ilości wody należy dodać4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz, do jakiej ilości wody należy dodać

13Zadanie
14Zadanie

Dane:

`V_1=250cm^3`

`C_(p1)=70%`

`d_1=1,61g/(cm^3)`

`C_(p2)=65%`

Szukane:

`m_(H_2O)` - masa wody jaka trzeba dodać

`m_(r1)` - masa roztworu 1

`m_s` - masa substancji rozpuszczonej

`m_(r2)` - masa roztworu 2

Rozwiązanie:

1) znając gęstość i objętość roztworu 1 obliczamy jego masę:

`1,61g----1cm^3`

`m_(r1)----250cm^3`

`m_(r1)=(1,61g*250cm^3)/(1cm^3)=402,5g`

2) Obliczamy masę substancji rozpuszczonej:

`402,5----100%`

`m_s----70%`

`m_s=(402,5*70%)/(100%)=281,75g`

3) Obliczamy masę roztworu 2, wiedząc, że 281,75g substancji rozpuszczonej ma stanowić 65%:

`281,75g----65%`

`m_(r2)----100%`

`m_(r2)=(281,75g*100%)/(65%)~~433,5g`

4) Obliczamy masę wody jaką należy dodać:

`m_(H_2O)=m_(r2)-m_(r1)=433,5-402,5g=31g`

 

Odp. Należy dodać 31g wody.