Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Woda utleniona to roztwór nadtlenku4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Woda utleniona to roztwór nadtlenku

11Zadanie
12Zadanie

Dane:

`C_(p1)=30%` - stężenie perhydrolu

`d_1=1,112g/(cm^3)`

`m_(r2)=500g`

`C_(p2)=3%`

Szukane:

`V_1` - objętość perhydrolu

`m_s` - masa nadtlenku wodoru

`m_(r1)` - masa roztworu perhydrolu

Rozwiązanie:

1) Obliczamy masę nadtlenku wodoru znajdującego się w 500g 3-procentowego roztworu:

`500g----100%`

`m_s----3%`

`m_s=(500g*3%)/(100%)=15g`

2) Obliczamy masę perhydrolu w którym znajduje się 15g nadtlenku wodoru:

`15g----30%`

`m_(r1)----100%`

`m_(r1)=(15g*100%)/(30%)=50g`

3) Znając gęstość i mase roztworu obliczamy jego objętość:

`1,112g----1cm^3`

`\ \ \ \ \ 50g----V_1` 

`V_1=(50g*1cm^3)/(1,112g)~~44,96cm^3`

 

Odp. Do pzygotowania 500g wody utlenionej potrzeba około `4,96cm^3` perhydrolu.