Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo:Zamkor
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości gazów4.41 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwości gazów

7Zadanie

 

Sposób zbierania gazu

Wykorzystywana właściwość gazu

Przykład gazu

Rysunek 1

słaba rozpuszczalność w wodzie

tlen, wodór

Rysunek 2

gęstość mniejsza od gęstości powietrza

wodór

Rysunek 3

gęstość większa od gęstości powietrza

tlenek węgla (IV)