Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Na podstawie położenia chloru i litu w układzie4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na podstawie położenia chloru i litu w układzie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

 

Liczba elektronów walencyjnych
chlor 7 elektronów walencyjnych lit 1 elektron walencyjny                 
Rodzaj wiązania
dwa atomy chloru
wiąanie atomowe (kowalencyjne)
atomy litu i chloru
wiązanie jonowe