Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Odparowano 100g wody z 300g4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

`m_w=100g` - masa odparowanej wody

`m_(r1)=300g`

`C_(p1)=10%`

Szukane:

`C_(p2)` - stęzenie procentowe po odparowaniu wody

`m_s` - masa substancji rozpuszczonej

`m_(r2)` - masa roztworu po odparowaniu wody``

Rozwiązanie:

1) Obliczamy mase substancji rozpuszczonej:

`300g----100%`

`m_s----10%`

`m_s=(300g*10%)/(100%)=30g`

2) Obliczamy masę roztworu po odparowaniu wody:

`m_(r2)=m_(r1)-m_w=300g-100g=200g`

3) Obliczamy stężenie procentowe roztworu po odparowaniu wody:

`C_(p2)=(m_(s2))/(m_(r2))*100%`

`C_(p2)=(30g)/(200g)*100%=15%`

 

Odp. Stężenie procentowe roztworu po odparowaniu wody wynosi 15%.