Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Przeprowadzono reakcję utlenienia-redukcji4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeprowadzono reakcję utlenienia-redukcji

1Zadanie
2Zadanie
3*Zadanie
4*Zadanie
5*Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji, a pod symbolami i wzorami zapiszmy masy substancji biorących udział w reakcji:

`#(Mg)_(48g)+#(H_2O)_x->#(MgO)_(80g)+#(H_2)_(4g)`

x - masa pary wodnej, która wzięła udział w reakcji

Z prawa zachowania masy wiemy, że masa substratów jest równa masie produktów, więc możemy zapisać:

`48g+x=80g+4g`

`x=84g-48g=36g`

 

Odp. W reakcji wzięło udział 36g pary wodnej