Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Uzupełnij poniższą definicję w taki sposób, aby była4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij poniższą definicję w taki sposób, aby była

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Solami nazywamy substancje o budowie jonowej złożonej z kationów metali i anionów reszty kwasowej.