Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl

4Zadanie
5Zadanie

I. Wodę odprowadzaną z elektrowni należy ochłodzić przed wpuszczeniem do rzeki P/F

II. Najczystsząawoda znajduje się w studniach głębinowych P/F

III. Ujęcia wody do picia znajdują się tylko w strumieniach górskich i stamtąd wodę doprowadza się do wszystkich miast i wsi P/F

IV. Woda w rzekach ma większą zdolność do samooczyszczania się niż woda w jeziorach P/F

V. Ścieki ze składowisk odpadów należy odprowadzić do oczyszczalni ścieków P/F