Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego

4Zadanie
5Zadanie

Dane:

`m_(wody)=20g` - masa dodanej wody

`m_(r1)=60g` - masa roztworu przed dodaniem wody

`C_(p1)=4%` - stęzenie roztworu przed dodaniem wody

Szukane:

`m_(r2)` - masa roztworu po dodaniu wody

`C_(p2)` - steżenie roztworu po dodaniu wody

`m_s` - masa sunstancji

Wzory i przekształcenia:

`C_(p1)=(m_s)/(m_(r1))*100%\ |*m_(r1)\ \ =>\ \ \ C_(p1)*m_(r1)=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_(p1)*m_(r1))/(100%)`

`m_(r2)=m_(r1)+m_(wody)`

`C_(p2)=(m_s)/(m_(r2))*100%`

Obliczenia: 

`m_s=(4%*60g)/(100%)=2,4g`

`m_(r2)=60g+20g=80g`

`C_(p2)=(2,4g)/(80g)*100%=3%`

 

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi:

B. 3%