Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Rozcieńczony roztwór kwasu borowego H3BO34.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Z treści zadania wiemy, że w 500g roztworu znajduje się `9,08*10^22`   cząsteczek kwasu borowego, którego masa molowa wynosi:

`M_(H_3BO_3)=62g/(mol)`

Wiedząc, że 1 mol zawiera `6,02*10^23` cząsteczek ułóżmy proporcję i obliczmy jaką mase ma `9,08*10^22` cząsteczek kwasu borowego:

`6,02*10^23----62g`

`9,08*10^22----m_s`

`m_s=(9,08*10^22*62g)/(6,02*10^23)=93,5*10^(-1)g=9,35g`

Znając masę roztworu: `m_r=500g` obliczmy stężenie ze wzoru: `C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(9,35g)/(500g)*100%=1,87%`

 

 

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 1,87%