Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W reakcji redukcji 96,5g tlenku ołowiu(IV) PbO24.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Równanie reakcji:

`PbO_2+2H_2->Pb+2H_2O`  

`M_(PbO_2)=239g/(mol)`

`P_(Pb)=207g/(mol)`

Wiemy, że w reakcji wzieło udział 96,5g tlenku ołowiu(IV). Z równania reakcji wynika, że z 1 mola tlenku ołowiu(IVI) powstaje 1 mol atomów ołowiu, więc obliczmy ile metalicznego ołowiu powstałoby przy wydajności 100%:

`239g\ PbO_2----207g\ Pb`

`96,5g\ PbO----x`

`x=(96,5g*207g)/(239g)~~83,6g`

Wydajność obliczamy ze wzoru:

`W=(m_(rzeczywista))/(m_(\ 100%))*100%`

`W=(62,1g)/(83,6g)*100%~~74%`

Odpowiedź:

Wydajność reakcji wynosi około 74%.