Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Reakcja spalania całkowitego etanu przebiega zgodnie4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Reakcja spalania całkowitego etanu przebiega zgodnie

361Zadanie
362Zadanie
363Zadanie
364Zadanie
364Zadanie
366Zadanie
367Zadanie

a) Stosunek objętościowy substratów i produktów w tej reakcji wynosi:

`V_(C_2H_6):V_(O_2):V_(CO_2):V_(H_2O)=2:7:4:6`  

Wyjaśnienie: wszystkie reagenty są gazami, więc objętości sa proporcjonalne do liczby moli substratów i produktów, które można odczytać z równania reakcji

 

b) Z równania reakcji wynika, że z 2 moli etanu powstaną 4 mole tlenku wegla(IV),a 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3` , więc możemy ułożyć proporcję:

`2*22,4dm^3\ C_2H_6----4*22,4dm^3\ CO_2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ 10dm^3\ C_2H_6----x`

`x=(10dm^2*strike(4)^2*strike(22,4dm^3))/(strike(2)^1*strike(22,4dm^3))=10dm^3*2=20dm^3`

Odp. W reakcji powstało `20dm^3` tlenku węgla(IV)