Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Ustal, co należy wpisać w miejsca oznaczone literami4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Ustal, co należy wpisać w miejsca oznaczone literami

361Zadanie
362Zadanie
363Zadanie
364Zadanie
364Zadanie
366Zadanie
367Zadanie

To zadanie najprościej jest obliczyć układając odpowiednią proporcję do każdej niewiadomej.

 

`ul(H_2O):`

`22,4dm^3----1mol` 

`0,448dm^3----a`

`a=(0,448dm^3*1mol)/(22,4dm^3)=0,02mol`

`a=0,02mol`

 

`M_(H_2O)=18g/(mol)`

`1mol----18g`

`0,02mol----b`

`b=(0,02mol*18g)/(1mol)=0,36g`

`b=0,36g`

 

`1mol----6,02*10^23`

`0,02mol----c`

`c=(0,02mol*6,02*10^23)/(1mol)=0,1204*10^23=1,204*10^22`

`c=1,204*10^22`

 

`ul(SO_2):`

`M_(SO_2)=64g/(mol)`

`1mol----64g`

`0,25mol----d`

`d=(0,25mol*64g)/(1mol)=16g/(mol)`

`d=16g`

 

`1mol----22,4dm^3`

`0,25mol----e`

`e=(0,25mol*22,4dm^3)/(1mol)=5,6dm^3`

`e=5,6dm^3` 

 

`1mol----6,02*10^23`

`0,25mol----f`

`f=(0,25mol*6,02*10^23)/(1mol)=1,505*10^23`

`f=1,505*10^23`

 

`ul(CH_4):`

`6,02*10^23----1mol`

`12,04*10^23----g`

`g=(12,04*10^23)/(6,02*10^23)=2mol`

`g=2mol`

 

`M_(CH_4)=16g/(mol)`

`1mol----16g`

`2mol----h`

`h=(2mol*16g)/(1mol)=32g`

`h=32g`

 

`1mol----22,4dm^3`

`2mol----i`

`i=(2mol*22,4dm^3)/(1mol)=44,8dm^3`

`i=44,8dm^3`

 

`ul(NH_3):`

`M_(NH_3)=17g`

`17g----1mol`

`34g----j`

`j=(34g*1mol)/(17g)=2mol`

`j=2mol`

 

`1mol----22,4dm^3`

`2mol----k`

`k=(2mol*22,4dm^3)/(1mol)=44,8dm^3`

`k=44,8dm^3`

 

`1mol----6,02*10^23`

`2mol----l`

`l=(2mol*6,02*10^23)/(1mol)=12,04*10^23`

`l=12,04*10^23`