Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Reakcja wodorotlenku chromu(III) z anionami4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Reakcja wodorotlenku chromu(III) z anionami

303Zadanie
304Zadanie
305Zadanie
306Zadanie

a) Określmi stopnie utlenienia pierwiastków, które zmieniają się w reakcji:

`Cr^(III)(OH)_3+Cl^(I)O^(-)+OH^(-)->Cr^(VI)O_4^(2-)+Cl^(-I\ -)+H_2O`  

redukcji ulega atom chloru: `ClO^(-)->Cl^(-)`

Po prawej stronie brakuje nam atomów tlenu, więc dopisujemy `OH^(-)` , ponieważ to środowisko zasadowe, a po lewej dopisujemy `H_2O`  i dobieramy odpowiednie wspólczynniki oraz liczbę elektronów.

Równanie procesu redukcji:

`ClO^(-)+H_2O+2e^(-)->Cl^(-)+2OH^(-)`  

utlenieniu ulega atom chromu: `Cr(OH)_3->CrO_4^(2-)`  

Po prawej stronie dopisujemy `H_2O` , a po lewej `OH^(-)` , dobieramy odpowiednie współczynniki oraz określamy liczbę elektronów biorących udział w reakcji.

Równanie procesu utleniania:

`Cr(OH)_3+5OH^(-)->CrO_4^(2-)+4H_2O+3e^(-)`  

b) Bilans elektronowy:

`ClO^(-)+H_2O+2e^(-)->Cl^(-)+2OH^(-)\ |*3`

`Cr(OH)_3+5OH^(-)+2e^(-)->CrO_4^(2-)+4H_2O+3e^(-)\ |*2`

`3ClO^(-)+3H_2O+6e^(-)->3Cl^(-)+6OH^(-)`

`2Cr(OH)_3+10OH^(-)->2CrO_4^(2-)+8H_2O+6e^(-)`

Sumaryczne równanie reakcji:

`2Cr(OH)_3+3ClO^(-)+ul(10OH^(-))+ul(ul(3H_2O))+strike(6e^(-))->2CrO_4^(2-)+3Cl^(-)+ul(ul(8H_2O))+ul(6OH^(-))+strike(6e^(-))`

`2Cr(OH)_3+3ClO^(-)+6OH^(-)->2CrO_4^(2-)+3Cl^(-)+5H_2O)`

 

c) Jony chloranowe(I) pełnią funkcję utleniacza